Töton Şövalyeleri

Töton Şövalyeleri kökeni, 1198’de “Aziz Andreas Alman Kardeşleri’nin” bağımsız bir Alman şövalyelik düzeni olarak Papa tarafından tanınmasına kadar uzanabilir. Yukarıda bahsedilen diğer şövalye Düzenleri gibi, Teutonik Şövalyelerin kökeni; Haçlılar tarafından yönetilen ve Kudüs’te 12. yüzyılın başlarında Alman Haçlılar tarafından kurulan bir hastanenin oluşumuna kadar uzanabilir. Bu insanlar bir dini düzenin ve bir şövalyenin görünüşte farklı özelliklerini birleştirdi. Zamanla, Töton Şövalyeleri siyah bir haçla süslenmiş beyaz sürüngenleri tarafından kolayca tanınacaktı.

Töton ŞövalyeleriOrtadoğu’dan Transilvanya’ya, İtalya’dan Baltık’a dağılmış kalelerin de sahipleri Töton Şövalyeler “savaşçı keşişler” olabiliyordu. Bunlar hem idari merkezler hem de manastırlardı. Onların mülklerinin çoğunu kendi aralarında paylaşmaları gerekiyordu. Özellikle kendilerini Meryem Ana’ya adamış olsalar da, Keşişler ayrıca Aziz Paul’u koruyucu aziz olarak görürlerdi. Bu düzene üyeliğinin büyük çoğunluğu Almanya’dan ve Kutsal Roma İmparatorluğu’nun diğer devletlerinden geldi. Düzenin içinde bir tür sınıf bölüşümü de vardı: tam kardeş, barış çırakları, yaya askerler, rahip olan üvey kardeşler vardı. Bu üvey kardeşler, tam erkek kardeşin beyaz giysileri yerine, giydikleri siyah haçlarla birlikte gri örtüleri ile de ayırt edilebilirdi. Ayrıca, Töton Şövalyeleri Avrupa’nın her yerinden gelen paralı savaşçıları da cezbetti. Ayrıca, savaşçı keşiş, ticaret ağlarını yönettikleri alanlarda düzenlemekten sorumluydu. Orta Doğu, Batı Avrupa ve hatta Rusya ile geniş çaplı ticari temasları vardı. Bu ticari temaslar, kayda değer bir servet biriktirmesine izin verdi. Almanya’da silah ve zırh üretiminin genişlemesinden de sorumlulardı.

Savaşın Arka planı

Töton Şövalyeleri kuruluşundan yüz yıl sonra Filistin ve Küçük Asya’da Acre liman kentinde büyük bir holding de dahil olmak üzere birkaç kale inşa etti. Diğer Haçlı şövalyelerinde olduğu gibi, yetersiz insan gücü Kutsal Toprakları Hıristiyan kontrolü altında tutma çabalarını engelledi; 1291 yılına kadar, bu mülklerin neredeyse tamamı bölgenin İslami yöneticileri tarafından yeniden ele geçirildi. 1211 yılına gelindiğinde, Güneydoğu Avrupa’da, günümüz Romanya’nın nosyonunu genişletmek isteyen Kral II. Michael’ın emriyle haklar ve topraklar verildi. Töton Şövalyeleri, Almanya’dan göçmenlere, özellikle de daha önce böyle bir sınıfın bulunmadığı Slav toplumunda orta sınıf kurmuş olan Saksonya eyaletine göç etmişlerdir. Şövalyeler, Türk Kıpçak kabilelerine karşı başlattığı ilk başarılı seferlere rağmen, 1225’te Macar hükümdarı Alman Haçlılarını sınır dışı etti. Teutonic Order liderliği, çabaları için yeni bir alan bulmaya karar verdiler. Doğu Baltık’ta mükemmel bir yer buldular. Katolikçiliğe – Prusyalılar, Litvanyalılar ve Estonyalılara – dönüşecek putperestlere ek olarak, ekonomik fırsatlar da bolca bulundu. Dahası, Şövalyelerin kendi başlarına alabilecekleri, gelişmemiş geniş araziler vardı. 1280’lerde, düzen, daha önceki putperest Prusyalıları fethederek, geçici imparatorluklarının çekirdeğini oluşturdu.

Peipus Gölü Savaşında Töton Şövalyeleri

Töton Order’un varlıkları Livonia’ya (bugünkü Estonya ve Letonya) kadar genişledi. Novgorodlular’ın Ruslar’la doğrudan çatışmaya girmesiyle Doğu Ortodoks Novgorod larının yanında savaşa girerler. Bu savaş nihayetinde, 1242 yılının Nisan ayında, Prens Alexander Nevsky’ye karşı, “Buzda Muharebe” adlı meşhur savaşı ile son bulur. Bu savaşı kaybetmesine rağmen, Töton Şövalyeleri, Samogitia vilayetinin Prusya ve Livonya’daki topraklarını birbirinden ayıran pagan Grand Duchy Litvanya’ya yöneldiler. Sonraki 170 yıl boyunca, Düzen Litvanya bölgesini kontrol altına almak için her türlü çabayı gösterecekti.

Polonya’daki Büyük Sorun

1385’te, Litvanya Büyük Dükü Jogaila, Polonya’nın 11 yaşındaki Kraliçe Jadwiga temsilcilerinden bir evlenme teklifini kabul etti. Sonuç olarak, Jogaila Hıristiyan oldu. Litvanyalıları da böyle yapmaya zorladı ve bir yıl sonra gerçekleşen Töton Şövalyelerinin en korkunç düşmanlarını tek bir tüzel kişilik içinde birleştirdi. Jadwiga 1399’da doğumdan bir ay sonra öldüğünde, Jogaila (Jagiello olarak da bilinir) Polonya’nın tek yöneticisi oldu. Evlilikten hemen sonra Teutonic Order, Jogaila’nın dönüşümünün samimiyetine şüphe uyandıran durumlara itiraz etti. Buna ek olarak, Jogaila’nın kuzeni Vytautus, Litvanya’nın tek Büyük Dükü olmak için bir iç savaşa başladı.

Töton Şövalyeleri, Polonya-Litvanya birliğini kırmak için küçük bir çaba göstermeye devam ettiler. Son olarak, Samogitia eyaletinin mülkiyeti üzerindeki 1409 çatışmasında, Düzen ile Polonya-Litvanya krallığı arasında açık bir savaş başlatıldı. Kral Jogaila ve Büyük Dük Vytautus ortak bir komuta kararında anlaştılar ve Teutonik Şövalyeleri, iki kuvvetin Prusya’daki Düzen’in ana kalesi olan Marienburg’a inecekleri zamanları tahmin etmelerini sağlayacak bir stratejiyi ortaya çıkardılar. Her iki taraf da çeşitli Avrupa ülkelerine parasal ve doğrudan askeri yardım arayan bir diplomatik tebliğ gönderdi. Baskınlar ve karşı saldırılar birkaç ay içinde gerçekleşti.

Savaşa Doğru

Sonunda, 1410 yılının Haziran ayında, Polonya ve Litvanya güçleri Teutonic Şövalyelerinin topraklarında birleşmeye başladı. Birkaç kasaba saldırıya uğradı, birkaç Teutonic kalesi alındı ve Şövalyeler artık iki alemin işbirliği yaptığını biliyordu. Düzen Büyükelçisi Ulrich von Jungingen, güçlerini bir araya getirdi ve düşmanıyla buluşmak için yürüdü. 14 Temmuz’da, Töton Şövalyesi ordusu, Grunwald ve Polonya-Litvanya güçlerinin kamplaştığı Tannenberg kasabaları arasında büyük bir ovaya yaklaştı.

Savaş Dispozisyonları

İki ordu için rakamlar çeşitli tarihçiler tarafından tahmin edildi. Polonya-Litvanya ordusu için en çok kabul edilen rakamlar 39.000-42.000 idi. Polonya-Litvanya Birliği Ordusu içinde Çek kuvveti dahilindeki Hussite Savaşları’ndan (1419-1434) meşhur Jan Zizka bulunuyordu. Düzen için toplam asker miktarı; 27.000-30.000’dir. Savaş, günümüz Polonya’sında, daha sonra Teutonic düzeninin topraklarında gerçekleşti. Burası Grunwald köylerinin ve Tannenberg’in yakınındaki akarsular, bataklıklar ve ormanlarla çevrili geniş bir ovadır.

Tannenberg Savaşı: İlk Aşama

Kaynaklara göre, 15 Temmuz 1410 sabahı erken saatlerde, her iki taraf da savaşa başlamak için ilk adımı atmaya istekli değildi. (Bazı kaynaklar bunun Polonyalı kral Jagiello tarafından hesaplanan bir strateji olduğunu söylüyor: Almanların zırhlarındaki sıcak güneşte durmasını, susuz kalmasını ve yorulmasını sağlamak. Ancak o zaman Birlik ordusu saldırıya geçecekti.)

Grunwald Savaşı

Çatışma saat 9: 00’da başladı ve her iki taraf da rakiplerinin alanlarına girmeye çalıştı. Ancak, bir yağmur fırtınası meydana geldi (çeşitli şekillerde “hafif bir yağmur” ya da “ağır bir fırtına” olarak tanımlandı), her iki tarafın barutunu savaşın geri kalanı için işe yaramaz hale getirecek kadar hafifti. Litvanyalı boyarlar ve hafif süvari, Tatar at okçuları ile birlikte, topçuları da geride bırakan keskin ama görünüşte kısa bir kavgadan sonra Teutonic piyadelerini yendi.

Tatarların geri çekilmesinden kısa bir süre sonra, Düzen’in merkezinde bulunan Grandmaster von Jungingen, ikinci Teutonic Şövalyeleri hattının geri kalanını Polonya’nın merkezi ve sol kanadının ilk çizgisine karşı genel bir ilerleme kaydetmesini emretti. Bazı kaynaklar, iki tarafın birbirleriyle çarpıştığı ve bir araya geldikleri zaman, sesin kilometrelerce öteden duyulabileceğini söyledi. Emrinin sol kanat süvarisinin geri kalanı Litvanya kuvvetlerini geri çekmeye başladı. Vytautus, durumu istikrara kavuşturmayı umuyordu, ancak Teutonic ağır süvari ve paralı müttefikleri, Litvanyalıları ve onların takipçilerini yavaşça geri itti.

Tannenberg Savaşı: İkinci Aşama

Polonyalı kuvvetler, Kraków Chamberlain’nin komutası altındaydı ve piyade rezerviyle birlikte arkada Kral Jogaila ile birlikte. Sürekli saldırı altındaydı. Chamberlain’in bayrağı -ordunun standardı olarak işlev gördü- Almanlar tarafından ele geçirildi. Polonyalı kralın katledildiğini ve savaşın kazanıldığını düşünerek, Teutonic süvarileri yenilenmiş bir güçle ilerlemeye başladı. (Neredeyse tüm kaynaklar, savaşın bu noktasında, Alman şövalyelerinin şarkı söylemeye başladıklarını söyler, ”Mesih is erstanden” (Mesih yükseldi)), Muhtemelen Düzen’in bir tür zafer marşı. Ancak kriz, ikinci hattaki Polonyalı takviyeleri bayrağı tekrar ele geçirdiğinde ve Polonya hattını bir kez daha dengelenir.

Grunwald Savaşı: Tannenberg, Son Aşama

5-6 saatlik acımasız savaştan sonra, savaş doruğa ulaştı. Şaşırtıcı bir şekilde, her iki ordunun sağ kanatları ağır baskı altında ve zorla geri çekiliyordu. Teutonic Grandmaster, zarların son atışı için umuduyla, 15 ve 16 sancaklar arasındaki tüm süvari rezervlerini, sol tarafa konuşlandırmaya ve saldırılara buradaki saldırılara katılmaya hazır olmasını emretti. Bu Alman sancaklarından biri Kral Jogaila ve Polonyalı piyade rezervinin saklandığı yere yakındı. Kral hızlı bir şekilde onun sancağını emretti, pozisyonunu vermekten kaçınmaya çalıştı. Ancak bir Alman şövalyesi bunu gördü ve Polonyalı hükümdarına saldırmak için ormana gönderildi. Jogaila tarafından hızla kazanılan bir düello gerçekleşti. Aynı zamanda Polonya merkezi, Teutonic merkezinden geçti. Polonya merkezinin bölümleri hem Alman sağını hem de merkezini kuşattı. Şimdi, Töton Şövalyeleri ordusu iki parçaya ayrıldı ve her bir parça çevrildi. Almanların çoğu panikledi, ordularını parçaladılar. Gözlerinin önünde dağılmakta olan kuvvetini gören Grandmaster von Jungingen, çarpışmayı emretti. Tötonik Düzen kuvvetlerinin kuşatılmasıyla, Almanlar ve müttefikleri tüm umutlarını yitirdi. Birçoğu toptan firara başladı. Savaşın son aşamalarında, Teutonic Grandmaster, düşman piyadesi tarafından kuşatıldı, atından alındı ve öldürüldü. Bazı Almanlar ve müttefikleri, Grunwald kasabası yakınlarındaki kamplarına geri çekildi. Alman ordusunun kalıntıları galip Polonyalı ve Litvanyalıların saldırısını beklemek için Marienburg’un başkentine çekildi.

Sonrası

Son kayıplar biraz spekülatif, ama Teutonic Order güçlerinin neredeyse tamamen yok edildiğini biliyoruz. Resmi Düzen kayıtları, yaklaşık 8000 kişinin öldüğü ve 14 bin tutuklu olduğunu yazar bir başka esir sürdü. Mahkumların çoğu, şövalyeler olmadıkları için serbest bırakıldı ve bu nedenle fidye değmezdi. Bir batı paralı asker Holbracht von Loym, 62 kilo gümüş karşılığı bir fidye ödemek zorunda kaldığını bildirdi. Tarihsel kaynaklara bağlı olarak, savaşta 200 ila 400 Teutonic kardeş şövalyeleri öldürüldüğü düşünülmektedir.

Polonya-Litvanya kayıpları yaklaşık 5000 kişi öldü ve 8000 kişi daha yaralandı. Birlik ordusu daha sonra Prusya boyunca çeşitli Alman kalelerine saldırdı. Bazıları savaşmadan teslim oldu, ancak Marienburg’daki başkentleri, düşmanları 19 Eylül’de ayrılana kadar 55 günlük bir kuşatma geçirdi. Barış, 1411 Şubat’ına kadar, Peace of Thorn’da gerçekleştirilemedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.