Politik Pazarlama

Politik pazarlama dediğimizde aklımıza pek bir şey gelmiyor. Aslın da ülkemizde seçim olacağı zaman her an her yerde karşımızda olan bir süreçtir. Politik pazarlama partinin belirlediği amaç ve hedefler doğrultusunda modern pazarlama tekniklerinin kullanılmasıdır. Aynı zamanda bir adayın potansiyel seçmenlerine uygunluğunu, adayın en yüksek seviyedeki seçmen kitlesinin ve bu kitledeki her bir seçmenin tanımasını sağlamak, rakiplerle ve muhalefetle farkını yaratmak ve gerekli oy sayısını elde etmek için kullanılan tekniklerin tümü olarak tanımlanmaktadır.

Politik PazarlamaPolitik pazarlama asıl olarak bakıldığında partinin bir stratejiye bağlı kalarak oy arttırması, seçmen kazanmak için belirli vaatlerde bulunmasıdır. .Burada esas nokta politik partiyi firma olarak, tüketiciyi de seçmen olarak ele almaktır. Nasıl ki bir firmanın amacı karlılık, büyüme ve pazar lideri olmaksa politik partilerin amaçları da seçimleri kazanmak, seçmen kitlesini genişletmektir.

Politik Pazarlama Özellikleri

 • İlk politik pazarlamalara bakacak olursak 1950 de Demokratik Partinin reklam hazırlaması bir şekilde halkın demokrasi ihtiyacına çok iyi hitap etmiş, gelmiş geçmiş en iyi sloganlardan birini üretmiştir
 • Daha sonra politik pazarlama da modernleşme 1977 yılında Adalet Partisi ile başlamıştır.
 • Adalet partisi bir reklam ajansı ile anlaşmış ve tüm pazarlama faaliyetlerini bu ajansla sürdürmüştür.
 • Özellikle 80’li yıllardan sonra politik pazarlama seçim dönemlerinde partilerce kullanılmaktadır.
 • Tüm seçmenler aynı gün içerisinde oy kullanırlar. Marka tercihlerinin (siyasi parti ismi veya lideri) ölçümüne ilişkin yöntemler ve düşünce sistemleri ürün ve hizmet pazarlamasına benzemektedir. Ancak satın alma kararı itibariyle ürün ve hizmet pazarlamasından ayrılmaktadır.
 • Siyasi parti tercihinde doğrudan veya dolaylı olarak bir fiyat söz konusu değildir. Ancak uzun dönemli olarak, bireyin siyasi parti tercihi dışında bir başka siyasi partinin iktidara gelmesi veya oy verdiği partiye ilişkin bir pişmanlık oluşması dolaylı bir maliyetin doğmasına neden olacaktır.
 • Siyasi parti tercihinde bulunan seçmen, iktidar olan bir partiye oy vermemesine rağmen kolektif bir anlayış̧ içerisinde iktidar partisinin yönetiminde yasamı paylaşmak durumundadır.

 

 • Siyasi partiler ve adaylar, seçmen açısından politik bir ambalajı olan, karmaşık ve gerçek olmayan bir ürün şeklindedirler. Seçmenler, siyasi partinin mesajını ve ambalajlanmış̧ kavramını yargılamak ve bunun doğrultusunda karar vermek durumundadırlar.
 • Karmaşık ürün veya hizmet tercihinde tüketiciler hata yaptıklarını anladıklarında kararlarını kısa sürede değiştirme imkânına sahiptir. Fakat seçmenler hatalarını veya pişmanlıklarını bir sonraki seçimlerde telafi etme durumundadırlar.
 • Sadece seçim döneminde değil, her zaman seçmen önüne çıkılması gerekliliği gerçeği vardır.
 • Hedef kitlenin sadakati sağlanmaya çalışılır. Siyaset piyasasında da yoğun rekabet ortamında en fazla kazanç (oy) ve pazar payı (seçmen kitlesi) sağlanmaya çalışılır.
 • Pazarlamanın kullandığı iletişim kanalları aynen kullanılır. Pazarlama stratejileri gibi oy stratejileri geliştirilir.
 • Pazar araştırmasıve analizleri yapılır. Tıpkı tüketici davranışları gibi seçmen davranışlarının bilinmesi ve yönlendirile bilirliği hayati öneme sahiptir.
 • Adayların, parti programlarının tüketici (seçmen) zihninde konumlandırılması gerekmektedir. Pazarlamadaki lider ve takipçi firmaların uyguladığı stratejiler gibi değişik rekabet stratejileri geliştirilir.

Pazarlama karması açısından bakıldığında ise:

Ürün: Adaylar ve parti programı

Fiyat: Seçim sonucunu etkileyecek gerçek bir fiyattan söz edilemez. Fiyat taahhüt edilen hizmet sonucunda seçim zamanı adaya verilen oy, üye aidatları, partiye yapılan hizmetler olarak ele alınabilir.

Dağıtım: Adayı seçmenle buluşturma işidir. Bir miting organizasyonunun yapılması (sadece organizasyon işi miting bütün olarak tutundurma sayılır) dağıtımdır.

Tutundurma: Hedef seçmen kitlesini siyasal ürünü alması için ikna etmek ve ürünün değeri hakkında farkındalık oluşturmak için kurulacak iletişim kanallarının tümüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.