Öğrencilerin Eğitim Hedefleri ve Saptanması

Öğrencilerin hangi durumlar karşısında nasıl davranacağını Türk Millî Eğitiminin amaçları gösterir. Öğrencilerin Eğitim Hedefleri, her ne kadar okulların seviyelerine göre ayarlanarak, yeniden yazılıp okul programların konsa bile, yine de, hangi gelişim seviyesinde olan öğrencinin bunları nasıl gerçekleştireceğini belirtmezler. Başka bir deyişle bu amaçlar nitelikleri gereği soyut ve geneldir.

Öğrencilerin Eğitim HedefleriÖğretmen öğrencisinin bütün gelişim alanlarındaki seviyesini, kişiliğini bilir. Özellikle de, öğrencinin güdülerini, ihtiyaçlarını, yeteneklerini, değer yargılarını ve amaçlarını tanıyarak öğrencinin gelişimi hakkında bir önyargıya ulaşır. Öğretmen bu yargısına dayanarak millî eğitimin amaçları: öğrencileri için daha somut ve ulaşılabilir eğitim hedeflerine çevirir. Böylece öğretmen, öğrencilerinin gelişim seviyelerine uygun olarak eğitim hedeflerini yeniden saptar, öğrencilerin gelişim seviyeleri ile eğitim hedeflerinin arasında bir denge kurar.

Öğrencilerin Eğitim Hedefleri

Eğitim psikolojisi, alanının elverdiği oranda, eğitimin niteliği, hedefleri, eğitimin bilimsel yollarla geliştirilmesi konuları ile ilgilenir. Bilimsel bulguların eğitime uygulanması konularında yaptığı inceleme, araştırma ve denemelerle öğretmene yapacağı eğitimin hedeflerini saptamada yardımda bulunur.

Son on yıldan beri davranış bilimlerindeki araştırmalar eğitim hedeflerinin, öğrencinin karşılaştığı problemleri çözmeye çevrik olmasının önemini daha belirgin olarak ortaya çıkarmıştır. Çünkü hızla gelişen ve değişen dünyamız problem çözmeyi önemli bir insan davranışı haline getirmiştir.

Böylece, gelecekteki yaşamaları süresince karşılaşacakları problemlere gerekli çözme yollarını öğrenmekle ve problemlere karşı bilimsel bir tavır takınmakla, öğrencilerin, gelecek yaşamları için hazırlanmaları daha iyi gerçekleştirilmiş olmaktadır. Ancak yapılan araştırmalar insanın karşılaştığı bir problemini çözmesi sırasında pek çok değişkenlerin problem çözmeye etkide bulunduğunu göstermektedir. Öğrencilere problem çözmenin öğretilmesi sırasında problem çözme sürecine etkide bulunan değişkenlerin iyi bir çözümlemeden geçirilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.