Kitle İletişim

Kitle iletişim herhangi bir bilginin herhangi bir topluluğa tek yönlü olarak aktarılmasına verilen isimdir. Kitlesel iletişim birçok amaca hizmet eder. Eğitim konuları, bir konu hakkında haber verme, bir konu hakkında reklam veya propaganda yapma kitle iletişime örnek olarak verilebilir. Kitle iletişimin özellikle insan psikolojisi üzerindeki rolü yadsınamaz. Bunun yanı sıra en büyük özelliği ikna edici olmasıdır.

Kitle İletişim Yöntemleri

Kitle İletişimKitlesel iletişim özellikle II. Dünya Savaşı’ndan itibaren psikoloji dalında kendine çok mühim bir yer edinmiştir. O dönemde kitle iletişim ikiye bölünmüş; Freud’cular ve Davranışçılar olarak iki toplum tarafından değerlendirilmelere maruz kalmıştır. Freud’cular kitle iletişimi kaynak ve alıcı yöntemine bağlayarak insan hayatının ilk döneminden itibaren süre gelen aile ilişkilerinin tekrarlanması olarak savunurken; Davranışçılar kitle iletişimin, iletişim sürecinin yalnızca ” Uyaran Ve Yanıt ” modeliyle açıklanabileceğini öne sürmüşlerdir. Bu ve bunun gibi düşünce biçimleri yıllardır süre gelmiştir. Farklı düşüncelerin oluşması kitle iletişimin günümüzdeki haline ulaşmasında büyük bir role sahiptir.

Kitlesel iletişim içerisinde rol oynayan beş temel etken vardır. Bunlar: “Kaynak, Mesaj, Kanal, Alıcı ve Hedeftir.”  Kaynak, mesajı gönderen kişiye verilen addır. Kaynak kısmı iletişimin başlamasındaki en önemli etkendir. Bu kısımdan sonra kaynağın bir mesaj sahibi olması gerekir. Mesaj, karşı tarafa iletilmek istenilen şeye verilen addır. Kaynak bir mesaj sahibi haline geldikten sonra ihtiyacı olan şey kanaldır. Kanal, mesajın iletildiği araçtır. Bunu günümüzdeki gibi radyo, televizyon, internet vb. medya araçları üzerinden örneklendirmek mümkündür. Kaynak mesajını ve kanalını belirledikten sonra bir alıcıya ihtiyaç duyar. Alıcı, kaynağın mesajının iletileceği kişi veya topluluğa denir. İletişimin son etkeni ise hedeftir. Hedef, mesaj alıcıya ulaştıktan sonra meydana gelmesi beklenen olaya verilen addır.

Kitle İletişim Özellikleri

Kitlesel iletişimi 5 temel etken üzerinden örneklendirmek gerekirse, buna hemen hemen herkesin evinde bulunan ve çok büyük bir kısmı reklamlardan oluşan televizyonu örnek vermek mümkündür. Televizyonda bir diş macunu şirketinin reklamını izlediğinizi varsayalım. Buradaki kaynak yani mesajı gönderen kişi aslında bu diş macunu şirketinin ta kendisidir. Mesaj kısmında tüketicilere diş macununun  özelliklerini ve neden özellikle bu diş macununu tercih etmeleri gerektiğini anlatırlar. Bu mesajı iletmek amacıyla da televizyonu bu noktada kanal, yani mesajın iletildiği araç olarak kullanırlar. Bu mesajda alıcı olarak tüketici kitlesi, yani seyirci hedef alınır. Son olarak bu diş macunu şirketinin yani kaynağın hedefi ise; reklam yoluyla ilettiği mesajın tüketiciye ulaşıp, bu mesajın onları kendi markalarını tercih etmek üzere etkilemesini sağlamaktır.

Nitekim tüketici televizyonda veya bu ürünün reklamını kendisinden önce görmüş ve denemiş birinin tavsiyesi ile bu ürünün uygun fiyatlı, faydalı veya güzel olduğunu kabul eder, reklamlar sayesinde bu düşünceyi benimser ve ihtiyacı olduğunda mutlaka satın almaya karar verir. Bu örnekte de açıkça görüldüğü üzere kitle iletişimin en önemli özelliği toplum üzerinde ikna edici olmasıdır.

Özetlemek gerekirse, kitle iletişim uzun yıllardır iletişimde çok önemli bir kavramdır. Asıl hedefi, çok sayıda insana aynı mesajı aynı zamanda ulaştırabilmektir. Kitlesel iletişim; kültür, sosyalleşme, siyasal kararlara varma vb. konular açısından ve özellikle günlük bilgi alma ihtiyacını karşılama açısından toplum üzerinde yadsınamaz bir role sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.