IV. Ptolemy

IV. Ptolemy İktidardaki Durumu

IV. Ptolemy , MÖ 222 yılında, Mısır adı Iwaennetjerwy-menkhwy Setepptah Userkare Sekhemankhamun’u kullanarak tahtını aldı. Bu isim, “Faydalı Tanrılar’ın Varisi, Ptah’ın Seçkisi, Güçlü, Re’nin Ruhu, Amun’un Yaşayan Görüntüsü” anlamına gelir. ”

Bu sırada Mısırlılar, eski firavun geleneğini yeniden kurmayı ve kültürel çekim merkezini Memphis’e kaydırmayı amaçlayan bir dizi şiddetli ayaklanma üretmek için sadece tepede bir kontrolün zayıflamasına ihtiyaç duyuyorlardı.

PtolemyIV. Ptolemy’den itibaren, hanedanların yurtdışındaki prestijleri azalması, saraydaki yönetimin zayıflamasıyla eşleşti, ancak sabit hanedan entrikaları, azınlık kayıtları, askeri terslikler ve ekonomik krizlerin, sistemin çöküşünden birincil olarak sorumlu olup olmadığına karar vermek zordur. Ancak her halükarda, genel olarak Ptolemy’nin servetleri gibi kraliyet gelirleri azalmaya başladı.

Öncüllerinden farklı olarak, Ptolemy, kendisini yüksek memuriyete sokan ve kralın vazgeçilmezi olduğundan emin olan bir İskenderiye Yunanlı Sosibius tarafından yardımsız bir hayat sürdü.

Tarih, onu çoğunlukla danışmanları ve kadınları tarafından büyük ölçüde domine edilen bir kişi olarak görmektedir.

Suriye’de III. Antiochus’un Mısır İçin Planları

O zaman, Suriye’nin III. Antiochus’unun, Mısır’ın zayıf kralına dair istihbarat kaynaklarından duyduğu şüphesi, dördüncü Suriye savaşı sırasında Mısırlı vassal şehirleri ele geçirmeye başladığı zaman başlamış gibi görünüyor.

IV. Ptolemy’in babası tarafından çekilen Seleucia-in-Pieria limanını ele geçirdi ve daha sonra Tire ve Ptolemais-Ake teslim oldu, böylece Filistin’den Mısır’a açıldı. III. Antiochus daha iyi bir askeri adam olsaydı, muhtemelen ona dayanamayacak olan Mısırlı Pelusium’a karşı yürüdü.

III. Antiochus ile IV. Potlemy arasındaki Çatışma ve Seferin Geri Kalanı

Ancak, IV. Potlemy M.Ö. 217 yazında, elli beş bin kişilik bir ordunun başında ve genç kız kardeşi Arsinoe ile birlikte IV. Potlemy, Filistin’de, Raphia’da III. Antiochus’un altmış sekiz binlik ordusuyla karşılaştı. Burada, IV. Potlemy, III. Antiochus’ü yendi ve Mısır’ı işgal tehdidinden kurtardı. İlginçtir ki daha sonra yapılan bir savaşta III. Antiochus Mısır’ın elindeki fillerinden daha büyük olan Afrika fillerini kullanarak üstünlüğü ele geçirir. Ancak III. Antiochus, bu dönemin en büyüklerinden biri olarak görülen bir savaşta kendini yenilgiye açık bıraktı. Ve sonunda iyi eğitilmiş Mısırlı birlikler ile savaşın kazanılmasını sağlamıştır. Mısır savaştan çok az kazanç sağladı.

IV. Potlemy, seferi kısa ketsi. Bunnu nedeni olarak ise İskenderiye’nin lükslerine dönmeye istekliliği olduğu düşünülür.

Önüne Geçilemeyen Yozlaşma

IV. Potlemy, agresif bir dış politika izlemek için gerekli olan fazladan paralı askerleri işe almayı başarmıştır.

IV. Potlemy, Mısır’a döndükten sonra, kız kardeşi ile MÖ 217 yılının Ekim ayında evlendi.

Gerçek bozulma MÖ 204’te ya da kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Ancak yozlaşmanın öncüllerinden bir olan kısır döngüye çoktan girilmişti.

Ayaklanmalar ve Ekonominin Kötüye Gidişi

Mısırlı askerler, ilk başta, İskenderiye mahkemesine karşı uzun ve başarılı bir gerilla çatışmasına girer. Sonuçta güçlü bir milliyetçi hareket başlattılar. Sonrasında IV. Potlemy’nin saltanatının sona ermesiyle, güneyde, bir zamanlar yerli firavunlar tarafından da idare edilen bölgede tam bağımsızlık elde edebildiler. İsyancı ayaklanma döneminde, paralı asker ordusuna ihtiyaç artar. Bu da ekonomik durumu daha da kötüleştirdi.

Şiir Yarışmasının Sonucu

IV. Potlemy, Homerion’u, onun doğum yeri olduğunu iddia edilen şehire şahsî figürleri ve şairin bir heykeli ile birlikte Homer’i onurlandıran bir tapınak kurdu. Bir hikaye onun saltanatı sırasında bir şiir yarışması anlatıyor: yarışmacılar aldıkları alkışara göre değrelendirilecekti. IV. Potlemy içlerinden en az alkış alanı seçti. Bu konuda kendine sorular sorulunca o şöyle bir açıklama yaptı: Seçtiği adayın tek Orijinal Şair olduğunu diğerlerinin kendilerine seçtikleri öncüllerinin tekrarı olmaktan öteye gidemediklerini anlatır.

Yüzmeyen Gemi Neden Yapılır

IV. Potlemy, yaklaşık 137 metre uzunluğunda 3000’e yakın insanı barındırabilen işevsiz ve taşınamaz bir gemi inşaa edildi.

Ölüm

Ptolemy IV’ün 204 yazındaki ölümünden sonra, İskenderiye’de gömüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.