Psikoloji

Psikoloji

Psikoloji Nedir

Psikoloji; İnsan ve hayvan davranışlarının altındaki zihinsel süreçleri ve aklını inceleyen bilim dalıdır. Zihinsel süreçler; düşünme, hatırlama, hissetme gibi içsel olgulardır. Psikologlar konuşmak veya hareket etmek gibi gözle görülebilir davranışları değil; duygu, algı, rüyalar, motivasyon, tutum gibi soyut ama dolaylı olarak ölçülebilen davranışlar üzerinde de çalışmaktadır. Okumaya devam et “Psikoloji”

Öğrenim Yaşamı ve Öğrenim Ortamları

Öğrenim Yaşamı

Öğrenim Yaşamı Düzenlenmesi

Öğrencinin davranışlarında istenilir değişmeler meydana getirmek ancak kendi yaşantıları ile mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla öğretmen, gelişim seviyesine uygun olarak öğrenci için saptadığı eğitim hedeflerine yine ancak onun yaşantıları yoluyla ulaşmasını sağlayabilecektir. Bu amaçla öğretmen, öğrencisini eğitim hedeflerine ulaştıracak öğrenim yaşamı daha önceden planlar.

Okul programları öğrencinin bir yıl içinde yapacakları öğrenim yaşamı üniteler ve konular halinde göstermiştir, öğretmen bu üniteleri ve konuları, öğrencinin gelişim seviyesine uygun hale çevirerek ve önceden saptadığı eğitim hedeflerine göre ayarlayarak öğrenim yaşantıları haline getirir. Böylece yıllık, haftalık veya ünite, konu ya da günlük planlar yapar. Okumaya devam et “Öğrenim Yaşamı ve Öğrenim Ortamları”

Çocuklarda 7 ila 16 Yaş Arası Dördüncü Dönem

Çocuklarda 7 ila 16 Yaş Arası Dördüncü Dönem

7 ila 16 yaş arası çocuk, büyük oranda, benmerkezcilik, animizm, preoperasyonel mantık ve otoriter ahlak niteliklerini yitirir. 2 ila 7 arası dönemlerinde yaşadığı soyut kavramların gerçek olmadığının bilincine varır. Artık; alice harikalar diyarında onun için sadece bir masaldır. Somut nesnelerin, dünyaya ilişkin etkinliklerin yanı sıra, sözcüklerin, düşüncelerin ve kuralların ayrımına varır. Okumaya devam et “Çocuklarda 7 ila 16 Yaş Arası Dördüncü Dönem”

Öğrencilerin Eğitim Hedefleri ve Saptanması

Öğrencilerin Eğitim Hedefleri

Öğrencilerin hangi durumlar karşısında nasıl davranacağını Türk Millî Eğitiminin amaçları gösterir. Öğrencilerin Eğitim Hedefleri, her ne kadar okulların seviyelerine göre ayarlanarak, yeniden yazılıp okul programların konsa bile, yine de, hangi gelişim seviyesinde olan öğrencinin bunları nasıl gerçekleştireceğini belirtmezler. Başka bir deyişle bu amaçlar nitelikleri gereği soyut ve geneldir. Okumaya devam et “Öğrencilerin Eğitim Hedefleri ve Saptanması”

Çocuklarda 2 ila 7 Yaş arası İkinci Dönem

Çocuklarda 2 ila 7 Yaş arası

Zekâ gelişiminin ikinci döneminin önemlidir. Bu dönem çocuğun, hızla dili öğrenmesine ve yalnızca hareketli bir yaratıktan; sözcükleri ve düşünceleri alan bir bireye dönüşmesini sağlar. Buna karşın düşünceleri ve değerlendirmelerinin yetişkinlerden farklıdır. Sonuçta çevresini yanlış yorumlar. Bu yanlış yorumlamalar çocukla ilgilenen yetişkin tarafından ayrımsanamazsa çok büyük gerginliklere yol açabilir. Çocuklarda 2 ila 7 yaş arası İkinci Dönem bu nedenle önemlidir.

Piaget, yüzlerce Cenevreli çocuk üzerinde yaptığı sistematik deneme ve gözlemlere dayanarak bu dönemin dört ana özelliğini saptar: Okumaya devam et “Çocuklarda 2 ila 7 Yaş arası İkinci Dönem”